• Правото е воля за равноправие (Густаф Радбрух)

Deutsch Български

Юридически области

По всички посочени по-долу основни юридически области от обществения и частен сектор мога да ви предложа детайлни индивидуални решения за възникнали проблеми. Аз съм ваш консултант, но същевременно и партньор, който ви подкрепя както в своевременното разбиране на потенциалните проблеми, така също и в ефективното правно уреждане на вече възникнали ситуации. Моят опит и компетентност ще ни помогнат заедно с вас да постигнем най-добри резултати при вашата защита. Не се колебайте да ме потърсите, когато имате проблеми по следните правни въпроси:

Трудово право

Общо гражданско право и претърпени щети

Жилищно-наемни отношения и недвижима собственост

Търговско и корпоративно право

Наказателно право и закононарушения

Медийно и лицензионно право

Спортно право

Адвокат Владински

Професията на адвокат винаги ме е привличала със своето многообразие и активност. Още в първите години на следването започнах работа при моя уважаван колега, а сега и съдружник д-р Рудолф Бенингер (специалист по трудово право) и навлязох постепенно в ежедневието на адвокатската дейност. След втория държавен изпит (2014) регистрирах самостоятелна адвокатска кантора. Работя в центъра на Франкфурт/Майн като обслужвам клиенти от цяла Германия, а така също и от чужбина. Разбира се дейността ми е концентрирана основно в региона на Франкфурт, Офенбах и близките градове, тъй кaтo в моята работа личните контакти с клиентите са особенно важни. Познавам добре съдебните и административни структури в региона. В чужбина представлявам интересите най-вече на мои сънародници от България. В работата си свободно водя дела и преписки на немски, български и английски, ползвам също така френски, италиянски и испански.

По правни въпроси моите клиенти (фирми, предприемачи или частни лица) получават конфиденциална лична консултация. Бързият контакт с мен и с колегите от моя тим са важна предпоставка за надеждното и успешно уреждане на проблемите.

В случай, че се нуждаете от юридическа подкрепа, без колебание можете да се обърнете към мен на телефон 0049 69/432129 или мобилен 0049 178/2894952, а така също и чрез имейл d.vladinski@vladinski.de като накратко опишете възникналия проблем.

Останалото ще свърша аз . . . .

Контактна информация

Адвокат Владински

Baumweg  45
60316 Frankfurt a. M.
Nähe Merianplatz (U4)

Тел:.:+49  (0) 69  /   432129
Факс: +49  (0) 69  /   432633
Моб. тел: +49  (0)178 / 2894952

E-Maild.vladinski@vladinski.de 

Хонорари и такси

Хонорарите за адвокатска дейност в Германия се регламентират основно от Закона за възнаграждение на адвокатите (RVG), според който размера на възнаграждението се определя на базата на спорната сума или на стойността на възложението. За да се избегнат нелоялни дънпингови ситуации, горепосочения закон изрично забранява занижаване на тарифните такси.

При първа консултация, когато искате да получите обща представа за правните аспекти на ситуацията, в която се намирате, или търсите еднократен съвет по правни въпроси, моят хонорар е не повече от 190 евро (без начислено ДДС) и е в зависимост от правния обем и значимостта на казуса. Първата консултация при фирми и предприемачи се осъществява на базата на индивидуална договорка. При последващо развитие на възложената поръчка, разходите за първа консултация се приспадат от общия хонорар.

Ако имате сключена правна осигуровка, моята кантора поема ангажимента по обявяването на случая към вашия застраховател и разчита всички бъдещи разходи съгласно условията на вашия договор със застрахователя. В този случай вие покривате само разходите предвидени по този договор като ваше лично участие, ако е предвидено такова.

При фирми и предприемачи, а така също и при клиенти, които имат нужда от постоянна правна помощ, във връзка със значителните обеми на адвокатска дейност и степента на трудност на случаите, се налага практиката на почасова ставка. Разбира се условията на този вид договорка ще бъдат разяснени подробно в предварителната фаза на съвместната ни дейност.

Други форми на възнаграждение като например премиране, отмяна на законните тарифни ставки и пр., са също възможни, но се прилагат само в определени ситуации, когато условията на делото налагат подобни договорки (напр. при защита в наказателни дела).

Във всеки случай вие ще бъдете подробно информирани за конкретните разходи и такси преди започване на консултативната и юридическа дейност. По този начин вие ще имате контрол над евентуалните предстоящи разходи при промяна развитието на делото. Не се колебайте да влезете във връзка с мен, било то даже само за уточняване на евентуалните разходи за правна консултация. Естествено тези разговори са необвързващи и несвързани с разходи за вас.

Формуляри

В случай на възлагане на правна защита или друга форма на юридическо представяне имате възможност да ползвате намиращите се в този сайт формуляри. Всички формуляри са във формат PDF, като за тяхното отваряне и ползване се нуждаете от PDF-ридър, безплатен в интернет, напр. Adobe-Reader. Разбира се всички формуляри мога да ви изпратя чрез имейл или по пощата.

Правова информация

Anbieter der Webseite:

Rechtsanwalt Dimo Vladinski

Baumweg 45

60316 Frankfurt am Main

Tel.:+49 (0) 69 /   432129

Fax: +49 (0) 69 /   432633

Mobil: +49 (0)178 / 2894952

d.vladinski@vladinski.de

www.vladinski.de

 

Zuständige Kammer:

Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main

Bockenheimer Anlage 36

60322 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 17 00 98-01

Fax: 069 / 17 00 98-50

info@rechtsanwaltskammer-ffm.de

Inhaber und verantwortlich für den Inhalt gem. § 5 Telemediengesetz (TMG) und der Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV): Rechtsanwalt Dimo Vladinski

Anwendbare Vorschriften:

Es gelten die Regelungen der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), der Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA), des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) sowie im Bereich des internationalen Rechtsverkehrs die Standesregelung der Rechtsanwälte in der Europäischen Gemeinschaft (CCBE - Berufsregeln). Die entsprechenden Vorschriften finden Sie unter der Rubrik "Angaben gem. § 6 TDG" auf der Homepage der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) unter www.brak.de.

 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung:

Markel International Insurance Company Ltd., Luisenstraße 14, 80333 München

USt-IdNr.: DE298538560


Rechtliche Hinweise:

Die Informationen auf dieser Website dienen der Darstellung meiner Person und meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt und stellen keine Rechtsberatung dar.

Für die vollständige Richtigkeit, Aktualität und laufende Verfügbarkeit dieser Inhalte wird keinerlei Haftung übernommen. Verbindliche Auskünfte, Beratungen, Empfehlungen oder Erklärungen werden ausschließlich im Rahmen individueller Kommunikation erteilt. Insbesondere wird keine Haftung für Anfragen übernommen, die mittels Email gestellt werden. Eine Haftung für direkte oder indirekte Schäden gleich welcher Art, die im Rahmen der Benutzung dieser Website entstehen, wird ausgeschlossen.

Es wird darauf hingewiesen, dass ich mich ausdrücklich von Inhalten der auf dieser Seite verlinkten Seiten distanziere. Auf die Gestaltung und die Inhalte dieser verlinkten Seiten habe ich keinen Einfluss. Der Inhalt der verlinkten Seiten wird regelmäßig auf Gesetzeskonformität überprüft, eine permanente Kontrolle externer Links ist jedoch unzumutbar. Sollte sich dennoch auf einer verlinkten Seite ein Inhalt befinden, der nicht gesetzeskonform ist, bitte ich um eine Nachricht.

Datenschutzerklärung

§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

(2) Verantwortlicher gem. Art 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist RA Dimo Vladinski, Baumweg 45, 60316 Frankfurt am Main, Email: d.vladinski@vladinski.de (siehe unser Impressum)

(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.

(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

§ 2 Ihre Rechte

Sie haben das Recht:

·         gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

·         gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

·         gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

·         gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

·         gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

·         gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und

·         gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

·         –IP-Adresse

·         –Datum und Uhrzeit der Anfrage

·         –Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

·         –Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

·         –Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

·         –jeweils übertragene Datenmenge

·         –Website, von der die Anforderung kommt

·         –Browser

·         –Betriebssystem und dessen Oberfläche

·         –Sprache und Version der Browsersoftware.

(2) Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.

(3) Einsatz von Cookies:

·         Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.

 In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

 Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.

 Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

 Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 5). Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.

 Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.

 Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können. 

 § 4 Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail an info@tklegal.de widerrufen.

§ 5 Widerspruchsrecht

·         Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an d.vladinski@vladinski.de